Privacy

Verwerking van persoonsgegevens (privacy)

Wanneer u deelneemt aan onze zoektocht naar de Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen, kan u gevraagd worden om u te registreren. Hierdoor deelt u ons bepaalde persoonsgegevens mee. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen houder en verwerker is en worden enkel gebruikt om u te contacteren of om u de producten of diensten te leveren waarvoor u zich registreerde.

Op basis van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens, en dit via communicatie@oost-vlaanderen.be.